Thông tin giống gà HKVX A007 CHAO ĐÈN LỌ RED HANDSOME

Mã số: HKVX A007

Cha: NA

Mẹ: NA

Trại: BIRD MEESUWAN

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Chú gà đá bao lớn nhất lịch sử Thái lan, 50,600,000 baht

VIDEO THI ĐẤU 

Video gà đang giao dịch