TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 486 BỊP VẠN GIÃ

Mã số: HKVX 486

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Dòng đá lưng sâu sắc và ẩn dật ở Vạn giã, một cơ duyên may mắn đã được chủ dòng chia sẻ và sở hữu.

Bền lỳ tới chết cũng không rớt chân.

Video gà đang giao dịch