TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 4384 TRỐNG

Mã số: 4384

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 2.200.000 VNĐ

SỰ KẾT HỢP GIỮA CHIẾC MÁI CƯNG NHẤT CỦA HKVX 4106 VÀ TÍA HUYỀN KHÔNG 102;

MÁI 4106 LÀ SỰ KẾT HỢP TINH HOA GIỮA MÁI ĐẠI NAM 393 (CÙNG BẦY TIỂU LÝ PHI ĐAO MR TÀI ĐẠI NAM) VÀ XÁM PHƯỢNG SỒ;

XÁM PHƯỢNG SỒ LÀ MỘT CHIẾC ĐÚC RA CON ĐỀU NHẤT VÀ HAY NHẤT TRONG VÒNG 5 NĂM GẦN ĐÂY CỦA TRẠI;

NAY KẾT HỢP VỚI TÍA HUYỀN KHÔNG ĐẠI NAM 102 (CHIẾC ĐÚC TRẤN TRẠI GẦN 1,5 NĂM CỦA MR TÀI ĐẠI NAM). NHỮNG HẬU DUỆ NÀY THẬT ĐÁNG MONG ĐỢI VÀ LÀ TINH HOA MÌNH RẤT THÍCH VÀ MANG TRONG MÌNH NGUỒN GEN THI ĐẤU LỚN.

Mã số: 4384

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : 102 TÍA HUYỀN KHÔNG

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 4106 XPS

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 4106 XPS

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 469

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 393

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch