TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 4373 MÁI

Mã số: 4373

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

SỰ KẾT HỢP GIỮA DÒNG MÁI 3504 VÀ TÍA HUYẾT LONG 4334

3504 LÀ DÒNG MÁI NGÂN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC NÂNG CẤP QUA Ô 250 (CON TRAI Ô CAM RANH)

NAY KẾT HỢP VỚI TÍA ĐẤM HUYẾT LONG 4334.

MỘT HỨA HẸN ĐẦY RỘNG MỞ CHO LỨA CON BỤNG LƯNG 3 ĐỜI CHUYÊN SÂU

TỪ Ô CAM RANH --> Ô  250 --> VÀ NAY LÀ TÍA HUYẾT LONG 4334.

Mã số: 4373

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : 4334 TÍA ĐẤM HUYẾT LONG

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 3504

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 3504

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 468

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 473

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch