TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 4334 TÍA ĐẤM HUYẾT LONG

Mã số: 4334 TÍA ĐẤM HUYẾT LONG

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

MANG TRONG MÌNH DÒNG MÁU LONG TỘC. CHA LÀ  GÀ XÁM MR THẨM CHUYÊN HẠ DANH THỦ TỪ BẮC CHÍ NAM, MẸ LÀ DÒNG MR KHÂM TRỨ DANH. 

SỰ NGHIỆP THI ĐẤU LẪY LỪNG, RA CON CỰC ĐỀU VÀ XUẤT SẮC, CÁC LỨA CON ĐỀU CÓ MỘT VÀI CON THẮNG BẢNG TIỀN TRĂM TRỞ LÊN.

BẤM VÀO VIDEO ĐỂ XEM

Video gà đang giao dịch