TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 4143

Mã số: 4143

Cha: 469

Mẹ: 486

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 30/05/2023

SỰ KẾ HỢP GIỮA XÁM PHƯỢNG SỒ VÀ BỊP VẠN GIÃ 486

ĐÒN LỐI BỤNG LƯNG SỞ TRƯỜNG

TINH THẦN GAN LÌ 

Mã số: 4143

Cha: 469

Mẹ: 486

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : TGAC 469

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 486

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 486

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch