TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 4122

Mã số: 4122

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 1.800.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 10/06/2023

SỰ KẾ HỢP GIỮA XÁM PHƯỢNG SỒ VÀ BỊP ĐẤM 009

ĐÒN LỐI ĐẤM BỤNG  SỞ TRƯỜNG,

BIẾN BÁO ĐA ĐOAN, VƯỢT KHÓ CAO ĐỘ

TINH THẦN GAN LÌ, GAN DẠ

Mã số: 4122

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : TGAC 469

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 009

Cha : HKVX A021

Mẹ : HKVX A022

Trại : Hùng kê viễn xứ

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 009

Cha : HKVX A021

Mẹ : HKVX A022

Trại : Hùng kê viễn xứ

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch