TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 1030 MÁI Ô ĐẤM CỦ CHI

Mã số: HKVX 1030

Cha: TGAC 487

Mẹ: TGAC 485

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

HÌNH MẪU VỀ DÒNG GÀ BỤNG LƯNG KHÉT TIẾNG CỦA SÀI GÒN/ MIỀN NAM TRONG NHIỀU NĂM

ĐƯỢC NÂNG LÊN MỘT TẦM CAO MỚI KHI KẾT HỢP VỚI Ô ĐẤM CỦ CHI, LỐI ĐÁ BỤNG – ĐẦU LƯỜN THẦN SẦU, TINH THẦN THÁI ĐỘ TRẢ TREO, KHÔNG BIẾT CHỊU THUA, KHÔNG RỚT CHÂN ĐÁ KHI DƯỚI ĐÒN DƯỚI LỐI.

Mã số: HKVX 1030

Cha: TGAC 487

Mẹ: TGAC 485

Trại:

Con

Mã số : TGAC 487

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 485

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 485

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch