Thông tin giống gà HKVX 060 Sold out

Mã số: HKVX 060

Cha:

Mẹ:

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Mô tả:

TRẠNG: 2.8 KG

16 THÁNG TUỔI

FREE SHIP TOÀN QUỐC

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Gốc: nhập trực tiếp từ trại Mr SomKiet (từ tháng 12/2020)

Lối: dòng gà Pakoy Phanat chuyên cưa đè hai mang, cưa nghiệt kỹ càng, đá mã kỵ, đá lưng, tốc độ, chân xoay lanh lẹ, biến báo, xoay trở nhịp nhàng tuyệt vời.

Đã hoàn thành nhiệm vụ lai tạo tại trại Hungkevienxu Farm.

CLIP THI ĐẤU

Video gà đang giao dịch