Thông tin giống gà HKVX 048 N

Mã số: HKVX 048

Cha: HKVX 010

Mẹ: HKVX 021

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Ngày khai sinh: 02/02/2021

Gà nòi thuần việt, đặc hữu của gà nòi Bình định, khung xương liền lạc, ăn chịu, bền bỉ vô cùng.
Lối: Cưa đè đá lưng, bí lối ôm đấm và đấm
Mẹ là Bịp đấm, một con gà khét tiếng tại đất Quy nhơn, đã cho ra con ăn nhiều kỳ C1 tại đây và các sân chơi C1 khác.
Bố là Xám Việt kiều, hình mẫu cho gà cưa đá lưng, kỹ càng, nhịp nhàng, lấn từng tí từng chút một, trói kỹ vào mà đánh.

Mã số: HKVX 048

Cha: HKVX 010

Mẹ: HKVX 021

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Con

Mã số : HKVX 010

Cha : na

Mẹ : na

Trại : Hùng kê viễn xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 021

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 021

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch