Thông tin giống gà HKVX 047 N

Mã số: HKVX 047

Cha: HKVX 020

Mẹ: HKVX 022

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Ngày khai sinh: 20/01/2021

Gà nòi thuần việt, đặc hữu của gà nòi Bình định, khung xương liền lạc, ăn chịu, bền bỉ vô cùng.
Lối: Kiềng mé vai trên, kiềng bụng mẫu mực
Mẹ là Ô mặt quỷ, một con gà khét tiếng tại đất Quy nhơn, đã cho ra con ăn nhiều kỳ C1 tại đây và các sân chơi C1 khác.
Bố là Xám 200 (đương thời 200 tr chưa chuyển), hình mẫu cho gà kèo hai mang đá kiềng mé, vai trên, đầu mặt. Là một con gà rất kín của tay chơi cho đến khi được lộ bóng về đầu quân cho trại đúc mái

Mã số: HKVX 047

Cha: HKVX 020

Mẹ: HKVX 022

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Con

Mã số : HKVX 020

Cha :

Mẹ :

Trại : MR VIỆT - BÌNH ĐỊNH

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 022

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 022

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch