Thông tin giống gà HKVX 039 P (Sold)

Mã số: HKVX 039

Cha: HKVX 011

Mẹ: HKVX 007

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Mô tả:

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 25/01/2021

DÒNG PAKOY CƯA ĐÈ, CÀN ĐẨY, CẮN ĐẤM

MẸ DÒNG QUÝ TỘC, TK TRAD FARM

BỐ ĐỈNH CAO C1 QUY NHƠN, ĐÃ RA CON ĂN BẢNG TIỀN TRĂM, SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO, LỨA CON KHUNG XƯƠNG LIỀN LẠC TUYỆT VỜI

Mã số: HKVX 039

Cha: HKVX 011

Mẹ: HKVX 007

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Con

Mã số : HKVX 011

Cha : na

Mẹ : na

Trại : Hùng kê viễn xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 007

Cha : Na

Mẹ : Na

Trại : Gà Thái

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 007

Cha : Na

Mẹ : Na

Trại : Gà Thái

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch