Thông tin giống gà HKVX 033 Pakoy

Mã số: HKVX 033

Cha: HKVX 010

Mẹ: HKVX 006

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Mô tả:

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 01/02/2021

Dòng PAKOY Cưa đè, càn đẩy, cắn đấm

Mẹ thưởng đẳng quý tộc Thái Lan, trại NOOMRONGMEE

Bố đỉnh cao C1 QUY NHƠN, đã ra con ăn bảng tiền trăm, Sự kết hợp hoàn hảo, lứa con khung xương liền lạc tuyệt vời

Mã số: HKVX 033

Cha: HKVX 010

Mẹ: HKVX 006

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Con

Mã số : HKVX 010

Cha : na

Mẹ : na

Trại : Hùng kê viễn xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 006

Cha : HKVX A015

Mẹ : HKVX A016

Trại : NUMROONGMEE

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 006

Cha : HKVX A015

Mẹ : HKVX A016

Trại : NUMROONGMEE

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch