Thông tin giống gà HKVX 043 BÔNG THIÊN LÝ

Mã số: HKVX 043

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Xuất xứ: Mẹ của Bông thiên lý là một con gà Bông đã ra con ăn bảng tiền tỷ tại vùng đất Vạn giã – Phú yên, điều đặc biệt có lứa một bầy 5 trống đều ăn độ cả 5 bảng tiền trăm (2 con bảng tiền tỷ). Nhờ mối quan hệ đặc biệt đã mượn được em nó về đúc nhưng vừa đẻ được 5 trứng chủ kê đã vội vã lấy lại, sau ấp nở ra 2 mái, một lên rừng về Bình Định, một xuống biền về Khánh hoà của trại.

Gà này dòng dõi thượng đẳng quý tộc, vì một số lý do nhạy cảm không nêu tên chủ cũ hay tên của tay chơi khét tiếng đó.

Lối: Cưa đè, càn đẩy, bí lối đấm, nhanh nhạy tốc độ, đủ mỏ

Video gà đang giao dịch