Thông tin giống gà HKVX 024 XÁM BẤT TRỊ

Mã số: HKVX 023

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Lối: Kiềng, mé vai trên

Mẫu gà nhanh nhẹn, đã ra con rất hay, ăn nhiều độ tại đất Bình định

Video gà đang giao dịch