Thông tin giống gà HKVX 023 Ô CƯA ĐÈ ĐÁ LƯNG

Mã số: HKVX023

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

LỐI: CƯA ĐÈ ĐÁ LƯNG NHUẪN NHUYỄN, MẪU CƯA ĐÈ SÁT TRONG GỐC RẤT KHÓ CHỊU CỦA GÀ NÒI VIỆT NAM.

ĐÃ RA CON THI ĐẤU BẢNG TIỀN CHỤC Ở HÀ NỘI, SỐ LƯỢNG GÀ GON HÀNG NĂM ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC RẤT NHIỀU.

Video gà đang giao dịch