Thông tin giống gà HKVX 021 BỊP ĐẤM

Mã số: HKVX 021

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

Lối: Đấm và đấm

Là con mái gốc C1 đã cho ra nhiều con ăn độ C1 bảng tiền trăm ở sân đấu C1 Dục Mỹ, Phan thiết, Sài gòn, Bình định

Khung xương gà con tuyệt vời.

Video gà đang giao dịch