Thông tin giống gà HKVX 012 – XÁM PHÙ VÂN

Mã số: HKVX 012

Cha: na

Mẹ: na

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Mô tả:

♠ XÁM PHÙ VÂN

Xám Phù Vân là một con gà chiến của tay chơi Việt kiều tại đất Nha Trang mộng mơ. Không quá nổi tiếng và ồn ào như một số gà trên mạng, nhưng đây là chiến kê xuất sắc, chưa bao giờ lộ bóng, cho đến khi được về trại đúc mái và công bố thông tin trên đây.

Xám Phù Vân xuất xứ Nha trang, thi đấu mùa lông 1 ở chạng 3,1kg. Lối khoanh cột, kèo hai mang đá lưng thiện xạ

Đã thắng 4 đai, trong đó có 01 đai C1 Gia Lai-Kon Tum, 01 đai C1 Quy nhơn, một mẫu gà kèo đá lưng mẫu mực.

Giá bán: 0 VNĐ

♠ XÁM PHÙ VÂN

Xám Phù Vân là một con gà chiến của tay chơi Việt kiều tại đất Nha Trang mộng mơ. Không quá nổi tiếng và ồn ào như một số gà trên mạng, nhưng đây là chiến kê xuất sắc, chưa bao giờ lộ bóng, cho đến khi được về trại đúc mái và công bố thông tin trên đây.

Xám Phù Vân xuất xứ tại Nha trang, thi đấu mùa lông 1 ở chạng 3,1kg. Lối khoanh cột, kèo hai mang đá lưng thiện xạ

Đã thắng 4 đai, trong đó có 01 đai C1 Gia Lai-KonTum, 01 đai C1 Quy nhơn, một mẫu gà kèo đá lưng mẫu mực.

Video gà đang giao dịch