TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 009 Bịp đấm Plucker Mỹ

Mã số: HKVX 009

Cha: HKVX A021

Mẹ: HKVX A022

Trại: Hùng kê viễn xứ

Mô tả:

Dòng Plucker Mỹ đấm

Giá bán: 0 VNĐ

Dòng Plucker Mỹ đấm

Mã số: HKVX 009

Cha: HKVX A021

Mẹ: HKVX A022

Trại: Hùng kê viễn xứ

Con

Mã số : HKVX A021

Cha :

Mẹ :

Trại : Khắc Cường - Quảng Ninh

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX A022

Cha :

Mẹ :

Trại : Khắc Cường - Quảng Ninh

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX A022

Cha :

Mẹ :

Trại : Khắc Cường - Quảng Ninh

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch