Thông tin giống gà HKVX 008 Ô Pakoy cưa cắn đấm

Mã số: HKVX 008

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: Gà Thái

Mô tả:

Gà Thái nhập, dòng cưa cắn đấm, bến lối tốt, chạng to, bền tải

Giá bán: 0 VNĐ

Gà Thái nhập, dòng cưa cắn đấm, bến lối tốt, chạng to, bền tải

Video gà đang giao dịch