Thông tin giống gà HKVX 007 Ô pakoy cưa cắn đấm

Mã số: HKVX 007

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: Gà Thái

Mô tả:

Gà Thái nhập qua Trần Khắc Cường, Quảng Ninh, dòng cưa cắn đấm, bến lối tốt, chạng to, bền tải

Giá bán: 0 VNĐ

Gà Thái nhập qua Trần Khắc Cường, Quảng Ninh, dòng cưa cắn đấm, bến lối tốt, chạng to, bền tải

Video gà đang giao dịch