Thông tin giống gà HKVX 006 Ô pakoy chân trắng Numroongmee

Mã số: HKVX 006

Cha: HKVX A015

Mẹ: HKVX A016

Trại: NUMROONGMEE

Mô tả:

Gà thế, pakoy, dòng C1 đỉnh cao Numroongmee, gà cha mẹ đều bảng tiền tỷ.

Giá bán: 0 VNĐ

Gà thế, pakoy, dòng C1 đỉnh cao Numroongmee, gà cha mẹ đều bảng tiền tỷ.

Mã số: HKVX 006

Cha: HKVX A015

Mẹ: HKVX A016

Trại: NUMROONGMEE

Con

Mã số : HKVX A015

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX A016

Cha :

Mẹ :

Trại : NUMROONGMEE

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX A016

Cha :

Mẹ :

Trại : NUMROONGMEE

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch