Thông tin giống gà HKVX A006 FREE KICK TAOYUMMEE

Mã số: HKVX A006

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: NUMROONGMEE

Mô tả:

Mái Free kick Taoyummee nổi tiếng đình đám Thái Lan.

Giá bán: 0 VNĐ

HKVX A006 FREE KICK TAOYUMMEE

Video gà đang giao dịch