Thông tin giống gà HKVX A005 DAMTHEPLILA

Mã số: HKVX A005

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: NUMROONGMEE

Mô tả:

Gà này cả đời chỉ đá kết ko đá cỏ, xuất sắc trong xuất sắc.

Giá bán: 0 VNĐ

Damtheplila, cả đời chỉ đá kết không đá cỏ. Gà Phama lùi tát kinh điển.

VIDEO THI ĐẤU

Video gà đang giao dịch