TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 005 Con gái Noppakao + Thau Xen Lem

Mã số: HKVX 005

Cha: HKVX A009

Mẹ: HKVX A008

Trại: Hùng kê viễn xứ

Mô tả:

Dòng Pama đình đám của tay chơi thực thụ trại Bayyakan

Giá bán: 0 VNĐ

Dòng Pama đình đám của tay chơi thực thụ trại Bayyakan

VIDEO

Mã số: HKVX 005

Cha: HKVX A009

Mẹ: HKVX A008

Trại: Hùng kê viễn xứ

Con

Video gà đang giao dịch