TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX A004 GRAY 35000

Mã số: HKVX A004

Cha:

Mẹ:

Trại: Hùng Kê Viễn Xứ Farm

Mô tả:

fffffffffffff

Giá bán: 0 VNĐ

Gray 35000

Video gà đang giao dịch