Thông tin giống gà HKVX 004 Con gái Chao đèn lọ

Mã số: HKVX 004

Cha: HKVX A007

Mẹ: HKVX A008

Trại: Hùng kê viễn xứ

Mô tả:

Con gái Chao đèn lọ, con gà đá bao lớn nhất Thái Lan 50,600,000 baht.

Giá bán: 0 VNĐ

Con gái Chao đèn lọ, con gà đá bao lớn nhất Thái Lan 50,600,000 baht.

Mã số: HKVX 004

Cha: HKVX A007

Mẹ: HKVX A008

Trại: Hùng kê viễn xứ

Con

Mã số : HKVX A007

Cha : NA

Mẹ : NA

Trại : BIRD MEESUWAN

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX A008

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX A008

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch