TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX A003 Moon Star

Mã số: HKVX A003

Cha:

Mẹ:

Trại: Hùng Kê Viễn Xứ Farm

Mô tả:

Dòng gà Phama

Giá bán: 0 VNĐ

Moon Star

VIDEO THI ĐẤU

Video gà đang giao dịch