TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 003 Con gái Chao Pic up Gray 35000

Mã số: HKVX 003

Cha: HKVX A002

Mẹ: HKVX A004

Trại: Hùng kê viễn xứ

Mô tả:

Sự kết hợp hoàn hảo, kinh điển, dòng Pama đá gốc cần.

Giá bán: 0 VNĐ

Sự kết hợp hoàn hảo, kinh điển, dòng Pama đá gốc cần.

Mã số: HKVX 003

Cha: HKVX A002

Mẹ: HKVX A004

Trại: Hùng kê viễn xứ

Con

Mã số : HKVX A002

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX A004

Cha :

Mẹ :

Trại : Hùng Kê Viễn Xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX A004

Cha :

Mẹ :

Trại : Hùng Kê Viễn Xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX A003

Cha :

Mẹ :

Trại : Hùng Kê Viễn Xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số :

Cha : HKVX A002

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch