TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX A002 Chao pic up

Mã số: HKVX A002

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Dòng gà Phama

Giá bán: 0 VNĐ

Chao pic up

VIDEO THI ĐẤU 1

VIDEO THI ĐẤU 2

Video gà đang giao dịch