TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 002 Con trai Damtheplila

Mã số: HKVX 002

Cha: HKVX A005

Mẹ: HKVX A006

Trại: Hùng kê viễn xứ

Mô tả:

Sự kết hợp hoàn hảo Damtheplila + Free kick Taoyum mee. Lùi tát, buông chân không đỉnh cao

Giá bán: 0 VNĐ

Sự kết hợp hoàn hảo Damtheplila + Free kick Taoyum mee. Lùi tát, buông chân không đỉnh cao

VIDEO MỞ MỎ LẦN 1:

VIDEO MỞ MỎ LẦN 2

Embed the video TIA DAMTHEPLILA SO DAT HAI 01.09.2021 Autoplay ON OFF

VIDEO MỞ MỞ LẦN 3

CLIP 1

CLIP 2

CLIP 3

 

Mã số: HKVX 002

Cha: HKVX A005

Mẹ: HKVX A006

Trại: Hùng kê viễn xứ

Con

Video gà đang giao dịch