Thông tin giống gà HKVX A001 Fadnarok ế độ 2019

Mã số: HKVX A001

Cha: Na

Mẹ: Na

Trại: NỤM RÒNG SEE

Mô tả:

Ế Độ 2019, dòng Pama, ghép với mái S200, một quả trứng có giá 350 triệu.

Giá bán: 0 VNĐ

Fadnarok

VIDEO THI ĐẤU 1

VIDEO THI ĐẤU 2

VIDEO THI ĐẤU 3

Video gà đang giao dịch