Thông tin giống gà HKVX 001 con trai Fadnarok

Mã số: HKVX 001

Cha: HKVX A001

Mẹ: HKVX A014

Trại: Hùng kê viễn xứ

Mô tả:

Gà cha Fadnarok ế độ 2019, đi với mái S200, 1 quả trứng có giá 350 triệu.

Giá bán: 0 VNĐ

Mã số: HKVX 001

Cha: HKVX A001

Mẹ: HKVX A014

Trại: Hùng kê viễn xứ

Con

Mã số : HKVX A001

Cha : Na

Mẹ : Na

Trại : NỤM RÒNG SEE

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX A014

Cha : Na

Mẹ : Na

Trại : NỤM RÒNG SEE

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX A014

Cha : Na

Mẹ : Na

Trại : NỤM RÒNG SEE

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch