TRANG CHỦ

Thông tin giống gà HKVX 1032 BỊP GỐC VẠN GIÃ

Mã số: 1032

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 50.000.000 VNĐ

DÒNG MÁI VẠN GIÃ NỔI TIẾNG,

BẾN ĐÁ BỤNG LƯNG, GÓC CỔ, ĐẦU LƯỜN, MÃ KỴ.

TINH THẦN,THÁI ĐỘ KHÔNG BIẾT CHỊU THUA, KHÔNG BAO GIỜ NHƯỢNG ĐÒN.

CƠ DUYÊN KỲ ĐẶC MÀ HKVX MAY MẮN ĐƯỢC SỞ HỮU

BỊP CHÂN XANH CỰA NGỌC LAN, MẮT BÔNG, ĐỘC ĐINH, KỊCH ĐỘC, RA CON RẤT DUYÊN TRƯỜNG

 

Video gà đang giao dịch