TRANG CHỦ

Thông tin giống gà TGAC-477-MÁI CHÚ KHÂM

Mã số: TGAC 477

Cha:

Mẹ:

Trại:

Mô tả:

Giá bán: 0 VNĐ

DÒNG CHÚ KHÂM ỔN ĐỊNH NHẤT VÀ ĐƯƠNG THỜI NHẤT, 

MỘT CƠ DUYÊN ĐẶC BIỆT ĐÃ ĐẦU QUÂN VỀ TRẠI.

BẾN ĐÁ BỤNG LƯNG, GÓC CỔ, ĐẦU LƯỜN, MÃ KỴ.

TINH THẦN,THÁI ĐỘ KHÔNG BIẾT CHỊU THUA, KHÔNG BAO GIỜ NHƯỢNG ĐÒN ĐÃ ĐI VÀO THÀNH BẢN SẮC VÀ HUYỀN THOẠI, MÀ DÂN CHƠI GÀ CHỌI CẢ NƯỚC AI CŨNG BIẾT ĐẾN.

Video gà đang giao dịch