TRANG CHỦ

Thông tin giống gà 4457 MÁI ĐỂ LẠI

Mã số: 4457

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

3501 LÀ CHIẾC MÁI CHO RA GÀ CON SẮC DIỆN KHUNG XƯƠNG CỰC KỲ MẠNH MẼ, LÀ SỰ NÂNG CẤP TỪ MÁI GỐC BÉ MẬP 488 VỚI Ô CHÚ KHÂM NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN 490.

MỘT NGUỒN GHEN BỤNG LƯNG CHUYÊN SÂU NHIỀU ĐỜI

NAY KẾT HỢP VỚI TÍA ĐẤM HUYẾT LONG 4334 MỘT DANH KÊ ĐÃ CHO KHÁ NHIỀU CON ĂN ĐỘ THÔ MÔ  VÀ MỘC HÓA

MỘT THẾ HỆ BỤNG LƯNG GÓC CỔ BỤNG LƯỜN MÃ KỴ THẬT TUYỆT VỜI, ĐÁNG ĐỂ HY VỌNG VÀ CHỜ ĐỢI.

Mã số: 4457

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : 4334 TÍA ĐẤM HUYẾT LONG

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 3501

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 3501

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 490

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : TGAC 488

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch