TRANG CHỦ

Thông tin giống gà 4437 TRỐNG

Mã số: 4437

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 1.600.000 VNĐ

MÁI 3503 LÀ SỰ NÂNG CẤP ĐỈNH CAO CỦA MÁI MR THÂN GIÁO CHỦ VÀ Ô CHÚ KHÂM NHẤT BỘ ĐĂNG THIÊN

SỰ KẾT HỢP GIỮA BỀN TẢI SÂU KHUYA DẺO DAI VÀ SỰ THÔNG MINH BIẾN BÁO

NAY KẾT HỢP VỚI TÍA ĐẤM HUYẾT LONG 4334 LÀ MỘT CHIẾN KÊ ĐÃ CHO RẤT NHIỀU GÀ CON THẮNG ĐỘ TẠI THỔ MỘ VÀ MỘC HÓA

ĐÂY HỨA HẸN LÀ MỘT TỔ HỢP GEN BỤNG LƯNG CHUYÊN SÂU, CÀNG NGÀY CÀNG TINH HOA.

Mã số: 4437

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : 4334 TÍA ĐẤM HUYẾT LONG

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 3503

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : 3503

Cha :

Mẹ :

Trại : HUNG KE VIEN XU

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : TGAC 490

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : 465

Cha :

Mẹ :

Trại : MR C SAI GON

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch