TRANG CHỦ

Thông tin giống gà 4427 MÁI

Mã số: 4427

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Mô tả:

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

SỰ KẾT HỢP CỦA MÁI 1030 MÁI Ô ĐẨM CỦ CHI VỚI TÍA ĐẤM HUYẾT LONG

MỘT NGUỒN GEN MẠNH MẼ VỀ ĐẤM PHÁ, MỘT THẾ HỆ CHUYÊN SÂU VỀ BỤNG LƯỜN MÃ KỴ

HỨA HẸN SẼ TIẾN RÂT XA TRÊN ĐẤU TRƯỜNG VÀ LÀ NHỮNG VIÊN GẠCH TỐT ĐỂ ANH EM LAI TẠO NÂNG DÒNG GÀ MÌNH LÊN

Mã số: 4427

Cha:

Mẹ:

Trại: HUNG KE VIEN XU

Con

Mã số : 4334 TÍA ĐẤM HUYẾT LONG

Cha :

Mẹ :

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 1030

Cha : TGAC 487

Mẹ : TGAC 485

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 1030

Cha : TGAC 487

Mẹ : TGAC 485

Trại :

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch